ERP - HEALTH

MEDICA ERP

Цялостно решение за управление на бизнеса в медицински центрове и клиники.

Повече

CRM

CONTACT MANAGER

Интегрирайте всички        комуникационни канали във вашата компания.

Повече

ERP - TRAVEL

TRAVEL NET

Мониторинг на резевационния процес в реално време, от различни крайни точки.

Повече