Продукти

Logistic Manager

Интегрирана ERP & CRM система за управление на транспортно-логистичната дейност. Благодарение на интерактивния си интерфейс Logistic Manager  е изключително лесен за работа, като същевременно с това, предоставя висока степен на функционалност по отношение на планиране, организиране, мониторинг и контрол на всички работни процеси, съпътстващи жизнения цикъл на предлаганите услуги - от обаждането на нов клиент и записването на поръчката в базата, през нейното разпределение от диспечер, до предаването u на клиент, както и генерирането на документи по заявката и нейното фактуриране. Logistic Manager дава възможност за интеграция със всички използвани, от организацията до момента, системи и софтуерни продукти. Системата гарантира по-надеждното планиране на бизнес процесите между отделите. Значително улеснява, както вътрешнофирмената комуникация, така и комуникацията с клиенти и партньори.
В този смисъл Logistic Manager представлява цялостно решение за ефективно и ефикасно управление на процесите и ресурсите, включително материали, хора, основни средства и оборудване в цялата организация, гарантирайки по този начин, по-добро клиентско обслужване.

Предимства на интегрираната система Logistic Manager:

 • Улеснява процеса на вземане на управленски решения - посредством генериране на справки
 • Повишава степента на контрол над бизнес процесите
 • Улеснява и подобрява планирането
 • Оптимизира комуникацията и организацията на работа
 • Предоставя ясна, точна и навременна оперативна информация за напредъка в изпълнението на работните процеси


Logistic Manager оптимизира работния процес чрез:

 

 • Мониторинг на пратки и заявки
 • Следене локацията на транспортни средства и персонал 
 • Мониторинг в реално време на дейности и събития
 • Цялостна отчетност и анализ на рентабилността и ефективността на работните процеси
 • График на персонала
 • Опция за инвентарен контрол
  Logistic Manager

Повече