Услуги

Обучения

Успешното въвеждане на софтуера е завършено когато служителите в офиса и администраторите получат необходимото обучение, за да могат ефективно да използват въведената нова технология. По тази причина ние осигуряваме, специализирани обучения и материали за служителите във вашия офис. Предлагаме два начина за запознаване с функционалностите на дадена система - user manual и guide и/или демонстрации и обучения с наши специалисти. Клиента може да избере едно от двете или да ги комбинира.

Като допълнение, системата съдържа кратки напътствия и указания на всяка страница маркирани с “?”. Тези инструкции обхващат опциите, които има на дадената страница. Това е най-лесния и бърз начин, за напомняне как работи ситемата и какви опции има на дадената страница.

 

Повече