Решения

Retail Manager

Retail Manager (RM) е цялостно решение за ритейл бизнеса и вериги магазини. С тази система, продуктовия мениджър има пълен контрол над покупко-продажбения процес – от поръчката на дадена стока от магазина, до нейната продажба на краен клиент. Retail Manager създава автоматична връзка между доставчици и купувачи. Генерират се отчети и статистики за всички поръчки, доставки и продажби.

Основни предимства:

  • Автоматичен инвентар
  • Подобрява и улеснява покупко-продажбения процес
  • Следи наличността в реално време
  • Анализира информация и съзадава отчети
  • Статистики

 

Повече