Решения

Агенции

Real Estate Manager (REM) е софтуер, който oрганизира работата с клиенти. Оn-line системата, позволява координация, следене на документи, и продажби в реално време. REM е достъпен едновременно за всички служители и офиси на Вашата компанията, което улеснява и повишава качеството на работата в екип. С един поглед в профила на клиента REM автоматично ви показва пълната информация за клиента и неговите сделки към момента. Системата ви дава достъп в реално време до пълната клиентска дата.

Основни предимства:

  • Осигурява лесен и винаги актуален достъп до цялата база данни – клиенти, имоти, резервации, документи, партньори
  • Многократно повишаване качеството на потребителското обслужване
  • Потребителски профил, с всички детайли на клиента
  • Справяне с по-голям обем работа за по-кратко време
  • Улеснява управлението и контрола на всички нива – клиенти, резервации, продажби, парични потоци, партньори

 

Повече