Решения

Инвеститори

Това е решение което дава пълна картина на бизнес процеса на инвеститора. Property Manager oсъщестява връзката между инвеститори, брокери и клиенти на международните пазари, улеснява комуникацията, продажбите и обслужването на клиенти.
Оn-line системата позволява координация, следене на документи, схеми на плащания и продажби в реално време. Property Manager е достъпен едновременно за всички служители и офиси на вашата компанията, което улеснява и повишава качеството на работата в екип. На партньорите в бизнес процеса – инвеститори, брокери, клиенти  се дава оторизиран достъп до централизирана база данни за продажби. Предвидена е и възможност за контрол, анализи и отчети за цялостната дейност, пазара и финансовите потоци на вашата компания.

Основни предимства:

  • Осигурява лесен и винаги актуален достъп до цялата база данни – имоти, резервации, клиенти, брокери, документи
  • Значително по-висока ефективност на комуникацията
  • Справяне с по-голям обем работа за по-кратко време
  • Улеснява многократно управлението и контрола на всички нива – брокери, клиенти, резервации, продажби, схеми на плащания, парични потоци
  • Възможност за различни видове отчети и анализи, въз основа на цялата информация, съдържаща се в системата
  • По-добро планиране на пазара
  • По-добро потребителското обслужване
  • Увеличаване на продажбите и приходите

 

Повече