Решения

Hotel Inventory

Тази система ви позволява мониторинг в реално време на заетостта и цените на стаите и апартаментите в хотела /или във верига хотели/. Hotel Inventory има интуитивен и лесен за работа интерфейс, който позволява сигурен и оторизиран достъп до управлението на хотела. Системата генерира подробни отчети за заетостта на стаите. Hotel Inventory също така предоставя статистики за различните видове стаи, типа клиенти ползващи услугите на хотела, сезонните характеристики, предпочитани дестинации, успеваемост на промоции и др.

Основни предимства:

  • Перфектният инструмент за управление заетостта на стаите в реално време
  • Следене на предварителните продажби на едро и свобдната продажба
  • Навременни отчети за точните ценови параметри и условия на отказ на резервация
  • Достъп до информация за заетостта на стаите за минали периоди
  • Спестяване на време и подобряване на обслужването

 

Повече