Решения

Hotel Net

HotelNet е уеб-базирана резервационна система, която работи пълноценно както за малките хотели от типа „guest house”, така и за гоеми международни вериги. Системата е лесна за адаптация към специфичните изисквания на всеки хотел. HotelNet обединява управлението на клиенти, резервации и документация, осигурявайки мониторинг и контрол над целия бизнес процес в реално време. Лесно проследяване на заявките на клиенти – от резервацията, през издаването на ваучер, до обратна връзка от клиента след престоя в хотела.

Основни предимства:

  • Спестяване на време и пари
  • По-добра ефективност
  • Минимизиране риска от грешки при резервации
  • Следене и анализи на приходите
  • Мониторинг и контрол над цялостния процес на работа в хотела

 

Повече