Решения

Travel Call Manager

Travel Call Manager ви дава постоянен достъп до клиентската база с данни, създава отчети на клиентските резервации и запитвания. Системата поддържа връзка с телефонната ви централа и с е-mail сървъра, което позволява автомтично извеждане на цялата инфомация за клиента в момента на неговото позвъняване или мейл.

Основни предимства:

  • По-добро познаване на клиентите
  • Отчети и статистики
  • Разработване на индивидуализирани продукти на базата на клиентските запитвания
  • Възможност за предвиждане и предлагане на допълнителни услуги
  • По-добро таргетиране на пазара

 

Повече