За нас

За Бусолс

Ние сме екип от специалисти с над 10 години опит в дизайна, програмирането и разработването на софтуерни системи и онлайн проекти.

Бизнес решенията които развиваме дават възможност на нашите клиенти да бъдат подготвени за предизвикателкствата на глобалния пазар и неговото все по-бързо развитие и промяна. Ние имаме опит в разработването и интегрирането на голям брой системи за управление на фирмените ресурси, в различни страни и пазарни сегменти. Ние знаем как да създаваме софтуер, който да обслужва и развива бизнес процеса на нашите клиенти.

Успеха, който имаме сред нашите клиенти отдаваме на съвместната работа с тях, както и желанието и професионализма с който работим за създаването на всяко специализирано и индивидуализирано софтуерно решение.

Разработвали сме:

  • Уеб страници
  • Системи за управление на съдържанието
  • Интернет магазини
  • Туристически резервационни системи
  • Интернет портали
  • Системи за управление на клиенти
  • Финансови отчети и статистики
  • Билинг системи